آرشیو: 1393

اجتماع عزاداران فاطمی ۱۳۹۴

۱۳۹۵/بهمن/۲۳

مراسم عزاداری شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۳ با نوای کربلایی مجتبی رمضانی

شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۳

مراسم عزاداری شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۳ با نوای کربلایی مجتبی رمضانی